Skip to main content

สจล. พร้อมใจถวายสักการะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

น้อมสำนึก

สจล. พร้อมใจถวายสักการะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อุทิศพระองค์ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย

วันนี้ (19 ก.พ.2567) รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า สจล. พร้อมใจกันสวมเสื้อสีม่วงทำพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายนานัปการเพื่อประเทศชาติและประชาชน โดยไม่ทรงย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย และความยากลำบาก ด้วยทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆ เพื่อขจัดทุกข์ และบำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ

บทความโดย

pr_1

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page