สถาปัตย์ฯ ลาดกระบัง อันดับ 1 ม.รัฐที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด

1

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 

ติดอันดับ 1 มหาวิทยาลัยของรัฐที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดในปี 2022

จากผลสำรวจของ TTU Thailand's Top Universities

Share this page