Skip to main content

สรรหาคณบดี ว.อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

ว.อุตสาหกรรมการบิน

ประกาศการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม  ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page