หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา KMITL CMKL Admission

CMKL

หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา #KMITLxCMKLAdmission

วศ.บ. วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.บ. วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์

โดยผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตร Computer Innovation Engineering (CIE) จากสจล. และหลักสูตร Artificial Intelligence and Computer Engineering (AiCE) จาก CMKL ได้ทั้งหมด พร้อมกับการจัดการเรียนสอนแบบเน้นสมรรถนะของผู้เรียน (Competency-based learning) เป็นครั้งแรกของทั้งสองสถาบัน

📅 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 สิงหาคม 2565

📍ผ่านทาง https://apply.cmkl.ac.th/prog/AIEI_dual_degree/

____________________

#kmitl #cmkl

Share this page