หารือความร่วมมือ

หารือ

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Yoshikazu Miyanaga

President, Chitose Institute of Science and Technology, Japan

เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการกับ สจล.

ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

Share this page