Skip to main content

อ.วิศวเคมี คว้าเหรียญทอง เครื่องผลิตออกซิเจน

เหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง

"เครื่องผลิตออกซิเจนอัตราการไหลสูงที่สามารถเคลื่อนย้ายได้"

จากการเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมระดับนานาชาติ

“The 48th International Exhibition of Inventions Geneva”

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 

บทความโดย

pr_1

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page