Skip to main content

เปิดให้บริการตรวจภาษาอังกฤษบทความวิชาการ

ตรวจภาษาอังกฤษ

สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ เปิดให้บริการตรวจภาษาอังกฤษบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ให้กับ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบัน โดย Dr. Mark Francis Hoolahan ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขบทความวิชาการภาษาอังกฤษของ สำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2329 8000 ต่อ 3774
E-mail : oja@kmitl.ac.th

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page