Skip to main content

เรียนทำไร? : วิศวกรรมอาหาร

วิศวกรรมอาหาร

เรียนไปทำไร วิศวกรรมอาหาร

สวัสดีครับ ผม ดร.ณัฐวุติ ชาวเมือง หรืออาจารย์โอเชาว์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 

วิศวกรอาหารคืออะไร

          วิศวกรอาหารเรามีหน้าที่มาทำ Mass Production ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารของเรามันมีจำนวนมากขึ้น โดยที่ทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของเราต้องมีความปลอดภัยมาอันดับ1 และคุณภาพของทุกๆ ผลิตภัณฑ์ต้องเหมือนเดิม ทุกชิ้นเหมือนกัน