Skip to main content

เล่าข่าว สจล.

KMITL

🚩ประเด็นข่าว รายการ “เล่าข่าว สจล.” Ep.71 วันที่ 10-16 มิถุนายน 2567

https://www.facebook.com/kmitlofficial/videos/474090491701259

1. โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เปิดให้บริการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

2. สำนักทะเบียนฯ แจ้งกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ Online

3.คณะศิลปศาสตร์ สจล. เพิ่มรอบการสอบ KMITL Exit Exam Boot Camp สำหรับนักศึกษา

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567"

5. สำนักงานกายภาพฯ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา สจล. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน

6. HR ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม "Power BI for Data Analytics"

7. ยินดีกับบุคลากร สจล.ที่ได้เหรียญรางวัลจากงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024"

8. KMITL UNION เปิดจำหน่าย หัวเข็มขัด เข็มติดหน้าอก กระดุมโลหะ สำหรับนักศึกษา

🟠 พบกับ รายการ “เล่าข่าว สจล.” ได้ ทาง facebook.com/kmitlofficial

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page