Skip to main content

โครงการแววนวัตกร (4+1)

ว.นวัตกรรม

เปิดรับสมัครแล้ว ! โครงการแววนวัตกร (4+1)
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรียนตรีต่อโท ✨
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 
วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

👑 ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 
- แผน ก แบบ ก 2 (แบบศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

📚 เรียนวันเสาร์และอาทิตย์
📍 วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🔸สมัครได้ที่ : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
🔹รายละเอียดประกาศรับสมัครดูที่ : https://reg.kmitl.ac.th/graduate/files/2566_1_news1_2654_2024_02_27-10-33-21_f8b2f.pdf

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -  10 พฤษภาคม 2567

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page