Skip to main content

APAIE Bangkok 2023

ประชุม

Post-Conference: Campus tour at KMITL

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล. พร้อมด้วย คณบดี และอาจารย์ในสถาบัน ได้ร่วมงาน APAIE Bangkok 2023 ซึ่งเป็นกิจกรรมวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไทยเป็นเจ้าภาพร่วม (Co-hosts) ทั้ง 8 แห่ง เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนเพื่อเยี่ยมชม โดยแต่ละมหาวิทยาลัยเปิดให้เยี่ยมชมแต่ละแห่ง

🔸ทาง สจล. ได้จัดนิทรรศการโชว์ Highlight งานวิจัยโดย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ และทีมคณะวิจัย ได้แก่

- แบตเตอรี่กราฟิน สำหรับยานยนต์ EV โดย รศ.ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล.

- ผ้าไหมไทยย้อมกราฟิน

- เมล็ดพลาสติกผสมกราฟิน สำหรับผลิตโดรนเกษตร โดรนการทหาร เกราะและหมวกกันกระสุน

2. โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ และทีมคณะวิจัย

- เทคโนโลยีตรวจจับพลาสมาบับเบิ้ล พัฒนาการนำร่องอากาศยาน คาดการณ์ภัยพิบัติ และเตือนภัย

- งานวิจัยที่นำมาโชว์ จากคณะและวิทยาลัย 6 งาน

รวมถึง Speaker และ Keynote Exclusive ที่ได้รับเกียรติจากคณบดี อาจารย์ในสถาบันมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงงานวิจัยจากคณะ วิทยาลัยตัวเอง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page