Skip to main content

Bootcamps for Statistics Career

KMITL

ค่ายที่ทุกคนรอคอย

โครงการ Bootcamps for Statistics Career #3 📉
ขอเชิญน้องๆๆ มัธยมศึกษาตอนปลายทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ Bootcamps for Statistics Career#3 โครงการที่จะปั้นน้องๆๆ ให้เป็นนัก Data Analysts ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมจะมีใบ certificateให้ทุกคน!!!
📌รับจำนวนจำกัด
- Onsite 80 คน เท่านั้น !!!!
- Online 130 คน เท่านั้น !!!!

📅 อบรมวันเสาร์ที่ 25 - อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567
⏰ เวลา 08.30 - 16.30 น.
💻 ณ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผ่านโปรแกรม Zoom

📝  ช่องทางการสมัคร
👉 Onsite (ค่าลงทะเบียน 290 บาท รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน) : https://forms.gle/QtSPCoY2gqhFybPt5
👉 Online (ค่าลงทะเบียน 100 บาท) ผ่านโปรแกรม Zoom : https://forms.gle/5nyo49zsmFcjPyEj6

🔺เงื่อนไขการสมัคร
📖 โปรดอ่านและทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วน ในการโอนเงินให้ผู้สมัครระบุในชื่อผู้สมัครในสลิบโอนเงิน ตรงบันทึกช่วยจำของการโอนเงิน 
1. ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียนในการเรียน
🧑🏻‍💻แบบ ONSITE ค่าลงทะเบียน 290 บาท
🧑🏻‍💻แบบ ONLINE ค่าลงทะเบียน 100 บาท
2. ในการโอนเงินให้ผู้สมัครระบุในชื่อผู้สมัครในสลิบโอนเงิน ตรงบันทึกช่วยจำของการโอนเงิน
3. ใบ Certificate  จะมอบให้หลังเรียนจบหลักสูตร
4. ผู้ที่มาเรียน Onsite ที่ภาควิชาจะได้รับเสื้อโครงการคนละ 1 ตัว

📍เงื่อนไขการอบรมเป็นไปตามที่โครงการ ฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เปลี่ยนแปลง คืนเงิน ในกรณีที่สมัครเข้ามาทุกกรณี
📆 กำหนดการ วัน และ เวลา ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
📱 ติดต่อเราได้ที่ FB: STAT KMITL
-------------------------------------------
#STATKMITL #SciKMITL #KMITL
🌐 Website http://stat.kmitl.ac.th

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page