Skip to main content

KMITL Innovation Expo 2024

ปก

KMITL Innovation Expo 2024

 

 

เปิดนวัตกรรม Group แรกกับ Future Mobility ในงาน KMITL Innovation Expo 2024

อากาศยานไร้คนขับอีวีทัล (eVTOL), รถไฟไทยทำ, รถสามล้อไฟฟ้า ERA-ATOM

และ Be Boat เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทีมนักวิจัย สจล. ภาครัฐ  และหน่วยงานพันธมิตรภายนอก

ร่วมพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก