Skip to main content

Metaverse กับ คณะไอทีลาดกระบัง ต่อยอดความรู้โลกเสมือนสู่การศึกษา

metaverse

Metaverse กับ คณะไอทีลาดกระบัง

ต่อยอดความรู้โลกเสมือนสู่การศึกษา
--------------------------
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมสนับสนุนนักศึกษาที่มีความฝันและ Passion ในโลก Metaverse มาทลายกำแพงและอุปสรรคการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการให้นักศึกษาทดลองทำจริง เพื่อเสริมทักษะ ประสบการณ์ กัลกลุ่มคณาจารย์ที่พัฒนาความรู้อยู่เสมอ ด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ครบครัน จึงพร้อมพัฒนานักศึกษาให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในโลกอนาคต เปลี่ยนคนไทยจากผู้ใช้ สู่ผู้พัฒนา และผู้สร้างโลกเสมือน 

ชมคลิป https://youtu.be/hxpAMIbOvMY

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page