Skip to main content

News

KMIDS Open House 2023

🚀 น้องๆ มัธยมเตรียมตัวให้พร้อม
#สจล. เปิดบ้านครั้งยิ่งใหญ่ KMITL Open House 2023 Digital

เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจีรดา  ไพโรจน์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ

ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

🧡

คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียง

ให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประจำเดือนตุลาคม 2566 🧡

ชมคลิป https://www.facebook.com/Activitykmitl/videos/6403279273115499

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ร.๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (ร.๔) ๑ ตุลาคม

วิศวลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาต่อเนื่อง แบบรับตรง

📢ประกาศ !! คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบันฑิต (ต่อเนื่อง) แบบรับตรง

ปีการศึกษา 2567

TCAS 1 รอบ Portfolio วิศวลาดกระบัง

เปิดรับสมัคร TCAS 1💢 วิศวลาดกระบัง

รอบ PORTFOLIO

👉โครงการที่1 Young Engineering Talent

ค่าย Robotics Camp

ข่าวดีสำหรับน้อง ๆที่ต้องการล่าใบCer. ประกอบ Portfolio เพียงแค่เข้าร่วมค่าย Robotics Camp

.

ขณะนี้ทางหลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์(RAI) ได้เปิดรับนักเรียนในรอบรับตรง

เล่าข่าว สจล.

🚩ประเด็นข่าว รายการ”เล่าข่าว สจล.” Ep.34 วันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม

รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ

"ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ"

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

🏆เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโล่รางวัลจาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

นศ.คณะวิทย์ คว้าเหรียญทองปืนสั้นอัดลมหญิง

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวณัฐธยาน์ บุญชื่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 

จากการแข่งขันปืนสั้นอัดลมหญิง

นศ.คณะวิทย์ คว้าเหรียญทอง กีฬายิงปืน

ขอแสดงความยินดีกับ

นายบริพัตร จริยาทัศน์กร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง จากการแข่งขันประเภททีมปืนสั้นยิงช้า