Skip to main content

พบกับ Future Mobility ในงาน KMITL Innovation Expo 2024

Future Mobility

เปิดนวัตกรรม Group แรกกับ Future Mobility ในงาน KMITL Innovation Expo 2024 🚀

อากาศยานไร้คนขับอีวีทัล (eVTOL), รถไฟไทยทำ, รถสามล้อไฟฟ้า ERA-ATOM และ Be Boat เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทีมนักวิจัย สจล. ภาครัฐ  และหน่วยงานพันธมิตรภายนอก ร่วมพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

🤖 พบกันวันที่ 1-3 มีนาคม 2567
📍หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
📍สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC)
📍หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

📲 อัปเดตกิจกรรม และลงทะเบียนที่ https://expo.kmitl.ac.th

Share this page