Skip to main content

News

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

สจล.เปิดรับพนักงานสถาบันสมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปีบริบูรณ์ และมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 ปี

นับถึงวันที่ขอเกษียณอายุก่อนกำหนด (

"เศรษฐพงค์" นั่งประธานบอร์ด ECSTAR รับลูก "อธิการฯคมสัน" ตั้งเป้า สจล. เป็นผู้นำด้านอวกาศของอาเซียน

"เศรษฐพงค์" นั่งประธานบอร์ด ECSTAR รับลูก "อธิการฯคมสัน"

ตั้งเป้า สจล. เป็นผู้นำด้านอวกาศของอาเซียน

 

"เศรษฐพงค์"

นักศึกษาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Microsoft Imagine Cup

นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) #RAI คณะวิศวกรรมศาสตร์

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน Microsoft Imagine

บรรยากาศ TCASS66 รอบ2

เช้านี้มีน้อง ๆ นักเรียนเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ #TCAS66 รอบ 2 ของพระจอมเกล้าลาดกระบังกันอย่างหนาแน่น บรรยากาศวันนี้ก็ครึกครื้น และเต็มไปด้วยความอบอุ่น เพราะมีคุณพ่อ

หนูอยากรู้...พี่จัดให้ พาทัวร์คณะครุศาสตร์ฯ

หนูอยากรู้ ... พี่จัดให้ พาทัวร์ 🚌

https://www.facebook.com/kmitlofficial/videos/814368130308236

วันนี้พี่อั้ม สาวสวยแห่งคณะครุศาสตร์ฯ จะพาน้อง ๆ ไปชมนวัตกรรม

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เนื่องในโอกาส ได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 19th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology (ISBB2023)

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 19th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology (ISBB2023)

ประกวดวงดนตรี

สจล. ชวนนักเรียนมัธยมประกวดวงดนตรี “FUTURISTIC MUSIC CONTEST” ครั้ง 7

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต