Skip to main content

News

สจล. เปิดรับเงินบริจาค ระดมทุนเพื่อผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow

สจล. เปิดรับเงินบริจาค ระดมทุนเพื่อผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow
เตรียมพร้อมส่งมอบแก่ รพ.สนาม - รพ.ที่ขาดแคลน สำหรับผู้ป่วย

แนวทางการอนุญาตให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าปฏิบัติงานวิจัยในสถาบัน

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 28

เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าปฏิบัติงานวิจัยในสถาบัน

23,27 ก.ค.นี้ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ บุคคลภายนอก 3กลุ่ม

พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดบริการฉีดวัคซีน COVID-19

ให้แก่ บุคคลภายนอก 3กลุ่ม ดังนี้

ผู้สูงอายุ อายุ 60

เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.

เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

************

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28

สำนักงาน ก.พ.ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

สำนักงาน ก.พ.ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔  

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขอเชิญนักศึกษา ร่วมอบรมออนไลน์ Excel ขั้นพื้นฐาน

เตรียมตัวให้ทันเพื่อนก่อนเปิดเทอม

ขอเชิญนักศึกษา (เน้นปี 1) ร่วมอบรมออนไลน์ Excel ขั้นพื้นฐาน

พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม

การทำบัตร และการรับบัตรนักศึกษา ของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล แจ้ง

เรื่องการทำบัตร และการรับบัตรนักศึกษา ของนักศึกษาใหม่แรกเข้า

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

สอบถามเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Admission.KMITL/

การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

 

มาตรการการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค

KMITL ERP พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ

KMITL ERP พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ

KMITL ERP คืออะไร?

KMITL ERP คือ ระบบซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรและการทำงานในองค์กร