News

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ 2 สิงหาคมนี้

Welcome to KMITL Family

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมปฐมนิเทศออนไลน์  

ภายในงานมีกิจกรรม และของรางวัลสุดพิเศษมากมาย

นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์)

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา

ร่วมชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในชีวิตวิถีใหม่”

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 1 กันยายน

กำหนดการสอบ KMITL English Exit Exam

กำหนดการสอบ KMITL English Exit Exam (COVID-19 Batch 7)

ประจำเดือนสิงหาคม 64

ขอเชิญร่วมประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ขั้นตอนการขอรับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564

ขั้นตอนการขอรับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 สำหรับนักศึกษาแรกเข้าในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 สมาคมศิษย์เก่า สจล.

สมาคมศิษย์เก่า ขอเชิญศิษย์เก่า สจล. ร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564

ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า

การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า

ซอฟต์แวร์และบริการด้านไอทีสำหรับนักศึกษา สจล.

ซอฟต์แวร์และบริการด้านไอทีสำหรับนักศึกษา สจล.

รายละเอียดเพิ่มเติม https://csc.kmitl.ac.th/