Skip to main content

เล่าข่าว สจล.

เล่าข่าว สจล.

🚩ประเด็นข่าว รายการ “เล่าข่าว สจล.” Ep.47 วันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2566

คลิป https://www.facebook.com/kmitlofficial/videos/2560972914069912

1. สำนักงานกายภาพฯ เปิดพื้นที่สำหรับการวิ่ง นำร่องพื้นที่โซน A

2. สภาคณาจารย์ฯ จัดอบรม"การบริหารจัดการด้านการเงิน" สำหรับบุคลากรและคณาจารย์ สจล.

3. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง

4. CPF เปิดรับสมัครนักศึกษา “โครงการฝึกงาน สหกิจศึกษา ซีพีเอฟ ประจำปี 2567”

5. โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ชวนทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

🟠 พบกับ รายการ “เล่าข่าว สจล.” ได้ ทาง facebook.com/kmitlofficial

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page