Skip to main content

พิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4

1 oct
Start
End

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4

เนื่องใน #วันคล้ายวันสวรรคต (๑ ตุลาคม ) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป