Research

เซลล์ต้นแบบไฮบริดคาปาซิเตอร์แบบกึ่งของแข็ง รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ (วช) : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2566  รางวัลระดับดี

 รศ

กล้อง และ AI ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้น

รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว

กล้อง และ AI ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้น

มะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาอันดับ 2 ของมะเร็งในผู้หญิง

สจล. ดึงนักวิจัย 3 สาขา อัพดีกรี “กัญชง”

สจล. ดึงนักวิจัย 3 สาขา อัพดีกรี “กัญชง” พร้อมเตรียมเปิด “แซนด์บ็อกซ์” ศึกษาวิจัย

รุดดันไทยเป็นฮับ

KMITL FIGHT COVID-19

“ให้เพื่อต่อลมหายใจ”

สจล. เปิดแคมเปญ “ให้เพื่อต่อลมหายใจ” ช่วยคนไทยพ้นภัยโควิด-19

🇹🇭 รวมน้ำใจคนไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยโควิด-19

ในการผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow เตรียมพร้อมส่งมอบให้

Human Research Ethics “in a New and Challenging Era 2021”

การประชุมวิชาการ #FERCIT และเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยในคนในประเทศไทย ประจำปี 2564

🔸 Human Research Ethics “in a

กองทุนวิจัย สจล. รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปี 2564

ชื่อทุน

ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปี 2564

แหล่งทุน

กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณ

150,000 บาท/ทุน

 

สจล.ร่วมโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการทหาร

สจล.ร่วมโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการทหาร 👨‍🚀👏

#นวัตกรรม ในปัจจุบันถือว่าสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปฏิบัติการทางทหารในอนาคต

วันนนี้ทางสจล.ได้นำผลงานการวิจัยจาก #นักวิจัยสจล แสดงภายในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 49

“โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาต้นแบบแผ่นเกราะป้องกันแรงระเบิดด้วยวัสดุผสม #กราฟีนออกไซด์ ขึ้นรูปโดยใช้เทคนิคการพิมพ์

สัมมนา “เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข”

ร่วมพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ให้ก้าวไกล ไม่แพ้ชาติใดในโลก 🇹🇭
วันนี้ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
จัดสัมมนา “เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข”

MedicalHub

#MedicalHub เป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายของรัฐบาลที่เตรียมผลักดัน สู่ระดับนานาชาติ👩‍🔬🇹🇭

ในประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและด้านการแพทย์เพิ่มขึ้นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวหน้าและก้าวไกลในวงการการแพทย์และงานบริการของไทย
ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สจล. มีโอกาสเสนอผลงานและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เกิดในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 👥😷

นำโดยผศ.ดร

ศูนย์นวัตกรรม สจล. สู้ COVID-19 😷

สจล. นำโดยผศ. ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผศ.ดร. ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ