Skip to main content

ชนะเลิศ Cloud Track

ชนะเลิศ

✨ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ดุษฎี เลิศอภิรักษ์วงศ์ และ น.ส.ทัตพิชา วงษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ร่วมกับ น.ส.ภัทรวรินทร์ ลูกน้ำเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์

ในชื่อทีม FASCINATOR ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 Cloud Track

ในการแข่งขัน Huawei ICT Competition Thailand 2022-2023

จัดโดย Huawei Thailand และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย

เข้าร่วมแข่งขัน Huawei ICT Competition 2022-2023 Regional Final round

ที่เมืองจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย ต่อไป

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page