Skip to main content

เล่าข่าว สจล.

เล่าข่าว สจล.

🚩ประเด็นข่าว รายการ “เล่าข่าว สจล.” Ep.60 วันที่ 25-31 มีนาคม 2567

https://www.facebook.com/kmitlofficial/videos/439070228636233

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. สจล. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS 2 ปีการศึกษา 2567

3. คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัคร นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย เข้าค่ายคณิตศาสตร์

4. คณะศิลปศาสตร์ เปิดอบรม ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น สำหรับบุคลากร นักศึกษา สจล.และบุคคลทั่วไป

5. OSDA รับสมัครทุนนักกิจกรรม สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา ทุกชั้นปี

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา "ปลุกพลังนักวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ สู่เป้าหมายการขอทุนในระดับชาติและนานาชาติ"

7.ภาพบรรยากาศแสดงความยินดีที่นักศึกษาของสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.รุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษา

🟠 พบกับ รายการ “เล่าข่าว สจล.” ได้ ทาง facebook.com/kmitlofficial

 

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page