สจล.ร่วมโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการทหาร

Image

สจล.ร่วมโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการทหาร 👨‍🚀👏

#นวัตกรรม ในปัจจุบันถือว่าสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปฏิบัติการทางทหารในอนาคต

วันนนี้ทางสจล.ได้นำผลงานการวิจัยจาก #นักวิจัยสจล แสดงภายในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 49

“โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาต้นแบบแผ่นเกราะป้องกันแรงระเบิดด้วยวัสดุผสม #กราฟีนออกไซด์ ขึ้นรูปโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ” 🦾💣💥

วิจัยและพัฒนาโดย รศ.ดร. เชรษฐา รัตนพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์

ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพบก
นวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมในหน่วยทหาร

Sci KMITL

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

_________________________________________

#KMITL #KMITLGO #INNOVATION

Share this page