Skip to main content

ชุดปลูกพืชสำเร็จรูปสำหรับช่วงภัยพิบัติ คว้าเหรียญทอง ในงาน INTARG

เหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มนสินี อรรถวานิช อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล Special Prizes on stage จากผลงานเรื่อง "ชุดปลูกพืชสำเร็จรูปสำหรับช่วงภัยพิบัติ"ในงาน The 16th International Invention and Innovation Show (INTARG 2023) ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566  ณ MCK Katowice, International Congress Centre เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page