Skip to main content

นศ.วิศวฯ คว้ารางวัล นำเสนอผลงาน นวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

1

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล "นำเสนอผลงาน" การประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สิริยากร อัชชเสวิน น.ส.อรไพลิน สนิทยา น.ส.กัลยรัตน์ ผูกโอสถ

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล "นำเสนอผลงาน" จากการแข่งขันการประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2566 (I4c-2023) โดยมี ผศ. ดร.รัฐชัย ชาวอุทัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page