Skip to main content

บัณฑิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. กับความสำเร็จและฝากข้อคิดถึงน้อง ๆ ทุกคน

บัณฑิต ว.การบิน

 

ก้าวแรกที่เข้ามาสู่รั้วแคแสดของนักศึกษา ทุกคน ได้มีความตั้งใจศึกษาเรียนรู้ วิริยะ อุตสาหะ ร่ำเรียน

จนถึงวันที่ประสบความสำเร็จจบการศึกษา และวันแห่งความภาคภูมิใจของบัณฑิตพระจอมเกล้าลาดกระบังทุกคน

ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนหนึ่งของบัณฑิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ได้เผยถึงความรู้สึกที่สำเร็จการศึกษา และฝากข้อคิดในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตให้กับรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่

 

ร.ต.วศิน สุงสุวรรณ (พี่เฟิส)

Pilot. Air Squadron, Aerial Survey Division, Royal Thai Survey Department, Royal Thai Armed Forces Headquarters

ศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

********************************

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (IAAI)

เปิดประตูสู่สาขาอาชีพการบินที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ในช่วงระยะเวลาที่พี่ศึกษาอยู่ที่นี่

พี่ได้รับความรู้ทั้งในสาขาวิชาวิศวกรรมการบิน และ การฝึกบินอย่างลึกซึ้ง เมื่อจบการศึกษามาแล้ว

พี่มองว่าทักษะและความชำนาญทั้งในด้านวิศวกรรมการบิน

และ การขับเครื่องบิน ทำให้ตัวเรามีโอกาสในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบินมากยิ่งขึ้น