Skip to main content

News

สจล.-ไซโก ขอเชิญร่วมประมูลออนไลน์นาฬิการุ่นลิมิเต็ด "SEIKO Monster KMITL "

สจล.-ไซโก ขอเชิญร่วมประมูลออนไลน์นาฬิการุ่นลิมิเต็ด

"SEIKO Monster KMITL " ระดมทุนสร้าง "โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร" โรงพยาบาลนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร

ประมูลออนไลน์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมฯ

ประกาศการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ

รับสม้ครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กฐินพระราชทาน

ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปรินายก วรวิหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564

ณ วัดปรินายก

เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของสายสนับสนุนวิชาการ

ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุม

"เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของสายสนับสนุนวิชาการ" โดย ดร.จรงค์ศักดิ์  พุมนวน

23 สิงหาคมนี้ 9.00 - 16.00

ประกาศ​รายชื่อ​ผู้ได้รับทุนช่วยเหลือ​นักศึกษา​ที่​ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​COVID-19

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19

ปีการศึกษา 1/ 2564

ผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์

https://scholarship.kmitl.ac.th/

**คำขอยื่นทุน**

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทุนการศึกษา โทร.0-2329-8000

บุคลากรวิศวฯ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการ "โมกวิชาการ"64

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการ "โมกวิชาการ"64.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

ในโอกาสได้รับรางวัล การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

KMITL INTERNET เพื่อการเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

KMITL INTERNET

เพื่อการเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

ตั้งแต่วันนี้ - 11

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 27

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 27

เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสถาบัน

นักศึกษาชั้นปีที่1 รหัส 64 สามารถลงทะเบียนเข้ารับฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี

นักศึกษาชั้นปีที่1 รหัส 64 สามารถลงทะเบียนเข้ารับฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี

 ผ่านทาง https://co-vaccine.kmitl.ac.th/

 User เข้าระบบ

เครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow พร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกล

ทำสำเร็จ !! สจล. เปิดตัว “เครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow” พร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกล

ได้รับออกแบบมาเพื่อรับมือโควิดระลอกใหม่โดยเฉพาะ

แจ้งขอให้ อพยพประชาชนรอบข้างซอยกิ่งแก้ว 21 ออกห่างจุดเกิดเหตุในรัศมี 5 กิโลเมตร

ประกาศเตือน จาก กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

แจ้งขอให้ อพยพประชาชนรอบข้างซอยกิ่งแก้ว 21 ออกห่างจุดเกิดเหตุในรัศมี 5 กิโลเมตร